Tamamen Hemostaza Ayrılmış Çoklu Uzmanlık Alanları

Stago Group Araştırma - Geliştirme (ArGe) bölümünün öncelikli misyonu, hemostaz ve tromboz tedavisini geliştirmek amacıyla biyomedikal alanındaki bilim insanlarının ve klinisyenlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler ve çözümler (otomatik analizörler, reaktifler, sarf malzemeleri, hizmetler vb.) geliştirmektir. Bilim dünyasıyla birlikte çalışarak ArGe ayrıca bu alanlarda yeni markörlerin ve araştırma yöntemlerinin tespitine ve araştırılmasına odaklanmaktadır.

Yenilik İsteği ve Yolları

  • Kurulduğu günden beri Stago tutarlı bir biçimde ürünlerini geliştirmiş, bunların kontrolü, geliştirilmesi ve endüstriye üretimi için gerekli yöntemleri sunmuştur.
  • Günümüzde, personelinin %20'sinden fazlası Araştırma ve Geliştirmede (ArGe) bulunan ve In Vitro Tanı (IVD) sektörünün ortalamasından daha yüksek bir yatırım seviyesine sahip olan Stago Group, enstrumantasyon ve reaktifler konusunda geliştirme ekiplerinin yanı sıra ileri dönük araştırma ekipleri ve üniversite araştırma ekipleriyle çok sayıda bilimsel işbirliğiyle hemostaz ve tromboz alanlarına yenilikler getirmeye kararlıdır.
  • Tam sistemler (enstrümanlar + reaktifler + sarf malzemeleri + hizmetler) geliştirme yeteneği, sadece biyolojik ve klinik seviyede değil, aynı zamanda da kimya, fizik, mekanik, elektronik akışkan bilimleri, optik, veri işleme, istatistik ve ergonomi alanlarında ve başka alanlarda bir dizi sürekli değişim becerisi gerektirmektedir.
  • Son olarak, Stago ayrıca müşterinin ürünlerin kullanım ömrü zarında geliştirilmesi yönündeki beklentileri de karşılamalıdır. Bunun sonucu olarak Stago ArGe bölümü ve Endüstriye ve Tedarik Zinciri bölümü dahilinde, bütün bu profesyonel etkinlik alanlarının kritik bir rol oynadığı sürekli iyileştirme sistemi kurmuştur.

Dışarıya Yönelik bir Politika...

  • Sağlık hizmetleri ve tıbbi teknoloji dünyası son 15 yıl içinde, özellikle de biyoloji alanında (genetik, yeni markörler, otomasyon, düzenleme vb.) gittikçe hızlanan değişimler sergilemiştir. Deneyim ve know-how seviyeleri sürekli olarak artmakta olup, ilerideki gelişimleri öngörebilmek içi sürekli olarak en son gelişmeleri bünyesine katmalıdır. Teknolojik, bilimsel ve tıbbi alanların takibi bu nedenle şirket içi gelişimin ve bu yeni becerilerin katılmasının sağlanması için elzemdir.
  • Örneğin, sektörümüzde, ürünlerimizi çeşitliliği temin eden kilit fonksiyon ve karakteristiklerle donatmak amacıyla başka alanların kavram ve teknolojilerinin uyarlanması, dönüştürülmesi ve geliştirilmesi son derece önemlidir (kalite, güvenilirlik, üretkenlik, hassasiyet, ergonomi vb.).
  • Benzer şekilde, hücresel Hemostaz konusunda Opens external link in current windowBioCytex (1994) ve trombin üretimi konusunda Thrombinoscope ve Synapse (2009) gibi şirketlerin iktisabı, Stago'nun Hemostaz alanındaki becerilerini artırma yönünde sürmekte olan çabalarına dair yeterli kanıt teşkil etmektedir.

...Uluslararası Bilim Topluluğuyla Sinerji halinde

1962'den beri Stago Group biyomedikal alanına odaklanmış, "yükselmekte" olan Hemostaz sektöründe uzmanlaşmıştır. Bu net odak sayesinde grup artık bu alandaki bilimsel topluluk tarafından dünya çapında tanınmaktadır. 

Stago aşağıdaki yollarla günden güne Hemostaz topluluğuyla güçlü bağlar oluşturmaya ve geliştirmeye devam etmektedir:

 

  • Bilimsel olaylarda optimal varlık göstermek.
  • Önde gelen uluslararası üniversite ekipleriyle araştırmalar başlatmak ve bunlara katılmak, böylece çok sayıda bilimsel yayın ve haberleşme oluşturmak.
  • Biyomedikal alanındaki bilim insanlarının ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve hastaları için daha iyi tedaviler sağlamak amacıyla hizmet seviyelerini sürekli olarak geliştirmek için sağlık hizmetleri sektöründeki kilit oyuncularla düzenli toplantılar düzenlemek.

 

Yüksek bir tıbbi katma değer seviyesini içeren yeni alanları ve araçları keşfetmek ve doğrulamak amacıyla çığır açan araştırma projelerinde işbirliği için konular sunmak.