İş sağliği ve güvenliği politikasi

Şirketimiz ISO 45001 standardının gereklerini karşılayan, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini kurmuş ve bu sistemin uygulanmasını sağlayacak tedbirler almıştır.

Standart kuralları, şirketimizin faaliyet alanı, çalışma şekli ve organizasyon yapısı dikkate alınarak uygulanmaktadır. Çalışanlar çalışma ortamından kaynaklanabilecek hastalıklara karşı aşılanmakta ve belirli aralıklarla sağlık kontrolleri gerçekleştirilmektedir. Bunların yanında 2015 yılından itibaren tüm çalışanlarımıza özel tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti tarafımızdan karşılanmıştır.

Şirketimiz, her türlü yaralanmaların ve mesleki hastalıkların önlenmesine öncelik vermeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği performanslarını sürekli iyileştirmeyi, başta yürürlükteki yasal ve diğer şartlar ile İlgili Tarafların şartlarına uymayı, maruziyetlerle ilgili çalışmalar yapmayı kendine amaç edinmiş ve taahhüt etmiştir. Dolayısıyla, bu amaç doğrultusunda, İş Sağlığı ve Güvenliği devamlı olarak ve titizlikle uygulanmakta ve güncellenmektedir. Bu çalışmalar, sadece şirket bünyesi ile kısıtlı kalmayıp, tedarikçi ve müşterileri de kapsamaktadır. Yasal mevzuata uygun olarak çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilmektedir. Böylece, meydana gelebilecek riskler, İlgili İç ve Dış Hususlar dikkate alınarak, çalışanların güvenli ortamlarda çalışmaları ve iş kazalarının da en aza indirilmeleri sağlanmış olmaktadır.

Şirketimiz, duyarlı bir toplum oluşturmak, çalışanları bilinçlendirmek ve katılımını sağlamak, bunları gerçekleştirmek amacıyla eğitimler düzenlemek ve ilgili sorumluluk belgelerini topluma açık tutmayı da bir görev olarak kabul ve  taahhüt etmiştir.

Zehra Benli
Genel Müdür