Güçlü yönlerimiz

Çalışanlarımızın uzmanlığı ve farklı meslekleri, değer zincirinin tamamını kapsamaktadır: en ileri teknolojileri kullanarak ve hastalara en iyi bakımı vererek kan bazında teşhis alanında geniş bir yelpazede ürünler ve hizmetler tasarlıyor, üretiyor ve dağıtıyoruz.

Kurumsal kültürümüzün gelişmesindeki itici güç, beş zorunlu değerimizdir.

Liderlik

Stago 60 yılı aşkın tecrübesiyle günümüzde uluslararası bilim çevreleri tarafından in vitro teşhis alanında bulunduğu kesin katkılarla tanınmaktadır. Gelişmesine yol açan unsur her zaman önseziyi, inisiyatif almayı, sorumluluk bilinciyle risk almayı ve uzun vadeli vizyonu birleştiren girişimci ruhu olmuştur. Bu değer üç unsurdan oluşmaktadır:

  • Bağımsız bir özel sektör şirketi olarak piyasanın lideri olmak;
  • Uluslararası alanda erken gelişmek, halen 19 ülkeyle işbirliği yapmak ve 110 ülkede ürün dağıtmak;
  • Şirket devir alma işlemlerini yönlendirerek ve hedeflenen ortaklıklar kurarak uzmanlığını ve konumunu güçlendiren ve arttıran “iş geliştirici” olmak.

Müşteri memnunluğu

Değer zincirimizin araştırma ve geliştirmeden tıbbi test laboratuvarına kadar tüm bölümleri, uzmanlıkla ve çeşitli farklı mesleklerden ekiplerle birleşerek müşterilerin menfaatine işlemektedir. Stago kurduğu yaklaşık 40.000 sistemle tüm ekiplerinin görev aldığı geniş kapsamlı bir hizmetler ağı kurmuştur. Müşteri memnuniyeti, Stago’nun üzerine inşa edildiği temel değerlerden biridir. Bu değer, çalışanların dinleme, anlama, harekete geçme ve tavsiyede bulunma yetilerine güvenmektedir. Başlıca amacımız, laboratuvardaki iş akışının aksamasını önlemektir; bir Stago testi bazen hekimlerin hastalarına doğru teşhis koymaları için mutlaka gerekli olabilir. Müşteri memnunluğu personel açısından da geçerlidir, çünkü tüm çalışanlara özel destek vermek için çabalıyoruz.

Ekip ruhu

Çeşitli alanlarda uzman mühendisler, araştırmacılar ve teknisyenler içeren ekiplerimiz büyük bir vasıf ve uzmanlık havuzu oluşturarak ele ele çalışmakta ve en iyi ürünü üretmek için işbirliği yapmaktadır. Bu ekipler müşterilerimizin gereksinimlerine önem vererek akıllı ve etkili ürünler ve hizmetler geliştirmekte ve üretmektedir.

Bu değer, saha da uygulanmaktadır: satış, pazarlama ve destek hizmetleri ekipleri arasında ekip ruhu ve iyi yapılandırılmış işbirliği olmasaydı, müşteri memnunluğu elde edilemezdi. Ekipler kendi içlerinde sık sık kendi işlevlerinin ötesine uzanarak sürekli ilerletme yöntemini uygulamaktadır. Çalışma ortamı, ekip ruhu oluşmasını da sağlamaktadır ve ekip ruhu her çalışanın bireysel ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Dikkatlilik ve Empati

Stago kuruluşundan bu yana sağlık sektöründe faaliyet göstermektedir ve etik kurallarına daima büyük önem vermiştir. Hastalara uygulanan tedavilerin ilerletilmesine yardım etmek, tüm çalışanların paylaştığı bir uzun vadeli temel üstlenimdir. Bu amaca erişmek için dikkatlilik vasfı geliştirmemiz ve çeşitli müşterilerimize ve ortaklarımıza empati göstermemiz gerekmektedir.

Bağlılık ve Sorumluluk Üstlenme

Stago in vitro cihazlar sektöründe saygın bir oyuncu olarak akademisyenlik ve farmasötik araştırmacılık alanlarında değerli ilişkiler kurmuştur. Bilim dünyası Stago’nun tıp alanındaki ilerlemelerini standart ve otomasyonlu testlere dönüştürdüğüne güvenmektedir, çünkü bağlılığımızı ve sorumluluk duygumuzu iyi bilmektedir. Bu değer, söylediklerinde ve yaptıklarında şeffaf olan şirketimize güvenebileceklerini bilen müşterilerimize ve ortaklarımıza da uygulanmaktadır. Net, gerçekçi ve paylaşılan hedefler belirleyerek ve herkesin kendi düzeyinde sorumluluk üstlenmesini sağlayarak bu değeri kendi bünyemizde de uyguluyoruz.

Bu doğrultuda bizi yönlendiren vizyonumuz “kan bazında teşhis alanında referans olarak mümkün olduğu kadar çok sayıda insanın sıhhatini ilerletmek” ve amacımız “kan bazında teşhis alanında etkin biyoteknoloji çözümleri sunarak özel hasta bakımını ilerletmek” alçak gönüllü, sürdürülebilir ve elde edilir kalmaktadır.