Hemostaz Nedir?

Hemostazın ne olduğunu açıklamadan önce, bu sorunun bağlamına yerleştirilmesi gerekmektedir . Patolojinin birçok disiplini mevcuttur: Hemotoloji, Biyokimya, Viroloji, Bakteriyoloji, Moleküler Biyoloji vb...

 

  • Bizim faaliyet alanımız (hemostaz), Hemotolojinin kapsadığı alana dahildir.
  • bu alan, kanın ve hastalıkların bilimidir. Faaliyetlerimizin daha iyi anlaşılması için kanın biraz anlaşılmasın gerekmektedir.