İnsan Geliştirme

Dünya genelindeki çeşitli işyerlerimizin kendilerine özgü özelliklerine uygun yetenekler yetiştirme politikası uyguluyoruz. Ayrıca her bir çalışanımızın gereksinimlerini dikkate alarak başarılı olmaları ve hedeflerine ulaşmaları için optimum koşullar temin ediyoruz. Böylece çalışanlarımız hangi ülkede ve hangi görevde olurlarsa olsunlar kişiye özel destek önlemlerinden faydalanmaktadır.

Kendini geliştirme uygulamalarının bazı örnekleri, her bir bağlı şirketimizin sitesinde incelenebilir.