Kendini Geliştirme

Yıllık Değerlendirme Görüşmesi (EAP)

Her yıl düzenlenen yıllık değerlendirme görüşmesi, çalışanların ve bağlı oldukları müdürlerin görüşmesi için mükemmel bir fırsattır. Çalışan ve müdür, sona eren yılı (sonuçlar, performanslar ve beklentiler) birlikte inceler ve yeni yıl için yeni hedefler belirler.

Pozisyonla ilgili görevleri netleştirmek için de uygun zamandır. Yıllık değerlendirme görüşmesi, çalışan ile müdürü arasında rutin olarak yapılan görüşmeler, üstlenimler ve ayarlamaları tamamlayan resmi ve yazılı süreçtir. 

Yıl ortasında (yıllık değerlendirmeden 6 ay sonra, Haziran/Temmuz) değerlendirme görüşmesi de yapılabilir. Belirlenen hedeflerde değişiklik yapılırsa ayarlama veya yeniden tanımlama için yapılır.

Geliştirme Planı

yıllık değerlendirme görüşmesi, kariyerin gelişmesini ve eğitim amaçlarını görüşmek ve Stago ile çalışan arasında iki taraf için kazançlı bir çözüm oluşturmak için fırsattır. 

Kendini geliştirme planı yapılabilir. Bunun amacı, çalışanın hedeflerine ulaşmasına yardım etmek ve şirketin üstünlüğünü ve etkililiğini uzun vadede desteklemektir.

Geliştirme Görüşmeleri

İnsan Kaynakları Departmanının hedeflerinden biri, şirket çalışanlarını dikkatle dinlemektir. Bu nedenle çalışanlar yıl içinde kendini geliştirme görüşmesi yapmayı İK personelinden doğrudan veya müdürleri aracılığıyla talep edebilir.

Ücret

Ücret politikamız, herkesin Stago’nun başarısına ve performansına katkısını dikkate almaktadır. Çalışanlarımızın sadakat duymasına yardımcı olmaktadır.

Maaştan ve sosyal yardımlardan oluşan ücret paketi ödenmektedir.

Fakat ücret sistemi, bulunulan ülkenin koşullarına tabidir ve pozisyona uyarlanmaktadır.