Yenilikleri, Bütün Laboratuvarlara Açık Yüksek Performanslı, Standartlaştırılmış Ürünlere Dönüştürmek

DISC (Endüstriyel Yönetim ve Tedarik Zinciri), dünya çapında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için endüstrileşmeyi, üretimi, ürün yönetimini ve lojistiği kapsayan çeşitli uzmanlık biçimlerini bir araya getirmektedir. 

Küresel ölçekte, laboratuvar analizi pazarı tıbbi uygulamalar, örgütlenme, mevzuat, yasal şartlar ve fon sağlama yöntemleri bakımından büyük çeşitlilik arz etmektedir ve Stago bütün bu alanlarda "çözüm sağlayıcı" olmalıdır. 

Bu departman ayrıca "sürekli iyileştirme" (Yöntemlerin Doğrulanması, Metroloji, Değişiklik Yönetimi), tedarik, satın alma, mühendislik ve bakım konularında uzmanlaşmış personele sahiptir. 

Hedefimiz müşterilerimize uzun süreli tatmin sağlamaktır ve bu hedefimiz bütün ekiplerimizce anlaşılmakta ve paylaşılmaktadır.

Faaliyetler ve Uzmanlık

 • En akıl almaz yenilik dahi, standartlaştırılmış bir endüstriyel ürüne dönüştürülmesi yeteneği olmadan herhangi bir anlama veya geleceğe sahip olmayacaktır.
 • Laboratuvar analizi bakımından, bir laboratuvar tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarının güvenilirliği ve tekrarlanabilirliği, bunun ardından hastalara sağlanacak olan sağlık hizmetinin kilit faktörlerini meydana getirmektedir. 

Bu nedenle, sistemlerimiz (analitik cihazlar, reaktifler, tek kullanımlık malzemeler, hizmetler) kusursuz olmalıdır.

3 Kilit Uzmanlık Alanı

 • Enstrumantasyon: robot teknolojisinde, veri işlemede, elektronikte, elektro-mekanikte, optik ölçümde, metodolojide, mikro akışkan biliminde geniş kapsamlı uzmanlık…
 • Reaktifler: yöntem süreç standartlaştırması üzerinde kontrol, "yüksek hacimli" üretim, hammaddelerin ve biyokimya tekniklerinin (örn. enzimoloji, immünoloji, saflaştırma) ve kimyada kontrol.
 • Tek kullanımlık malzemeler: temelde tek kullanımlık olan ölçüm küvetleri (geliştirme, endüstriyalizasyon vb.)

Dünya Çapında, Endüstriyalizasyondan Son Kullanıcıya

Üretimde Uzmanlık

Üretim faaliyetleri aşağıdakileri yapabilmemizi sağlayan sürekli iyileştirme mantığını izlemektedir:

 

 • Müşterilerimize kesintisiz mal tedariki sağlamak
 • Kaliteli ve sağlam ürünler sunulmasını garanti etmek
 • Sürekli ürün tedarikinin sağlanması için süreçlerin esnekliğini artırmak

Müşterilerimizin hem doğrudan doğruya (laboratuvarlar) hem de dolaylı (dağıtımcılar, alt kuruluşlar) beklentilerini karşılamak için aşağıdakilere özellikle dikkat etmemiz gerekmektedir:

 

 • Üretim tesislerinde emniyet
 • Daha fazla üretkenlik (hem nitel hem de nicel bakımından) sağlamak amacıyla ergonominin (montaj, entegrasyon) en uygun hale getirilmesi
 • Döngü sürelerinin azaltılması (yani bir ürünü üretmek için gerekli sürenin azaltılması; süre ne kadar kısa olursa stok eksiği riski de o kadar az olacaktır)
 • Kalite Kontrolünün üretim süreçlerinin bütün aşamalarına entegre edilmesi

Hammadde Tedarikinde Uzmanlık

 • Ürün tasarımının ilk aşamalarında, müşterilerin yüksek kalite beklentisi seviyelerinin başarıyla karşılanabilmesi amacıyla hem "tasarımcıların" hem de "üreticilerin" isteklerini yerine getiren en uygun "madde tedarikçisini" seçme yeteneği
 • Seçilen tedarikçiler, ürün ömür döngüsünün tamamı boyunca izlenmekte ve değerlendirilmektedir
 • Stago halihazırda, hammadde ve muhteva olarak kullanılan 3000 madde için 250'nin üzerinde etkin tedarikçiden meydana gelen bir panele sahiptir.

Bu alanda devam eden iyileştirme aşağıdakiler bakımından son derece önemlidir:

 

 • Hammadde ve muhteva tedarikini güvence altına almak
 • Stok seviyelerini en uygun hale getirmek

Dağıtımda Uzmanlık

Stago'nun üretiminin %91'ini ihraç etmesi nedeniyle, lojistiğin tam bir kontrolü hayatidir:  Taşıma yönetiminde (hava, deniz, soğuk zincir, ambalajlama, gümrük düzenlemeleri vb.) ve stok ile süreç akışı yönetiminde uzmanlık. 

Dünya çapındaki dağıtım faaliyetleri için Stago halihazırda, coğrafi ihtiyaçlara uygun olarak iki adet lojistik platformundan ve uydu antrepodan yararlanmaktadır. 

Bu merkezler, malların doğrudan doğruya son kullanıcılara ve dağıtımcılara sevk edilmesinin yanı sıra araçların ve yedek parçaların hızlı bir biçimde tedarikiyle ilgili olarak teknik departmanlara destek sağlamaktadır. 

Sürekli iyileştirme süreçleri, özellikle de sipariş işleme ve hazırlama sürelerinin azaltılması için uygulanmaktadır. 

Şirket çapında, fakat bilhassa Araştırma ve Geliştirmede ve Endüstriyel ve Tedarik Zinciri Departmanlarında, "Lean Six Sigma" (ilk olarak Motorola tarafından uygulanmıştır) üzerinden, dikkatle yapılandırılmış bir yönetim yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem, ürün ve hizmetlerimizin kalitesinde sürekli iyileştirmeyi temin için, süreçlerin daha küresel bir görünümünü sağlamakta kullanılmaktadır. Ağ örgütlenmesinin en uygun hale getirilmesi için tasarlanmış Visual Management veya 5S gibi başka araçlar da Stago tarafından kullanılmaktadır.