Çevre Politikasi

Diagnostica Stago Turkey A.Ş. olarak, sürdürülebilir ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek ve Stago Grubun ‘’Go Green’’ girişimlerine parelel olarak  gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu doğrultuda ‘’Çevre Yönetim Sistemi’’ uygulanarak, sistemimiz periyodik olarak ve değişen koşullar çerçevesinde gözden geçirilir ve çevre performansımız sürekli olarak iyileştirilmeye çalışılır.

Bu amaçla;

Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikler takip edilir, gerekli değişiklikler yapılarak titizlikle uyulur.

Çalışmalarımızın çevresel etkileri dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır. Bu nedenle hizmet verdiğimiz laboratuvarlardaki personel, kullanım kılavuzundaki hususlar dikkate alınarak eğitilir.

Faaliyetlerimiz esnasında oluşan katı ve sıvı atıklarımızı azaltıcı önlemler alınır, tekrar kullanım veya geri kazanım imkanları uygulanmaya çalışılır.

Ülkemizdeki yerel kanunlar gereği, gerekli görüldüğünde, cihazlarımızdan çıkan sıvı atıkların analizi yetkili kurumlara yaptırılır.

Çevreye zarar vermemek amacıyla tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluk kazandırmak için şirket içi ve şirket dışı eğitimlere tabi tutulurlar.

Doğal kaynaklar, etkin kullanılarak tüketim miktarı en aza indirilmeye çalışılır. Bu amaçla tüm süreçlerin planlanması ve uygulanması sırasında çevreci bir anlayışla sistem sürekli gözden geçirilerek gelişme sağlanır.

Hastane, laboratuvar, bayiler ve tedarikçiler ile sürekli temas halinde olunur, yasa ve yönetmelikler doğrultusunda çevre standartlarımızın yükseltilmesine gayret gösterilir.

Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz, şirketimizin uyguladığı çevresel hedeflere ulaşabilmek için uyum içinde çalışırlar. Her bölüm üst yönetimin liderliğinde, kendi süreçleri ile ilgili olarak çevre politikamıza uygun  çalışmalar yapmak ve uygulamakla sorumludur.

Şirketimiz, uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmeyi, İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını, çevre koşullarını sürekli iyileştirmeyi ve kirlenmesini önlemeyi kabul ve taahhüt eder.

Zehra Benli
Genel Müdür