Hemostaz

Hemostaz, kanamanın/hemorajın önlenmesi ve durdurulması için vücudun normal fizyolojik yanıtıdır. Her tür vasküler açılmanın tıkanmasına yol açmaktadır. Genel olarak konuşmak gerekirse, kanın akışkanlığının ve kan damarlarının sağlamlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Hemostazdaki anormallikler kanamaya (hemoraj) veya kan pıhtılarına (tromboz) yol açabilir.

3 Adımlı bir Prosedür

Hemostaz aşağıdakilerden meydana gelmektedir:
  • Birincil Hemostaz:  
  1. lokal vasküler kasılma (yaralanma bölgesine kan akışını azaltmak için),
  2. platelet tıpası oluşumu.
  • İkincil Hemostaz veya plazmanın pıhtılaşması çeşitli faktörler ve inhibitörler arasında etkileşimi kapsar.
  • Fibrinoliz: kan damarı bütünlüğünün tekrar sağlanmasından sonra pıhtıyı gideren bir süreç.
Bir kan damarında bir açılma olduğunda öncelik (birincil Hemostaz) bu açılmayı "tıpayla kapatmaktır." Kandaki temel oyuncular plateletler ve fibrinojendir: bunlar birlikte hareket ederek açılmayı, bir platelet tıpası oluşturarak tıkarlar.
Brêche = Açılma / Damar Yaralanması Epanchement sanguin = kanama Aggrégation plaquettaire = platelet birikmesi Adhésion plaquettaire = platelet yapışması Activation de la coagulation = pıhtılaşmanın etkinleşmesi Fibrine = fibrin  Şekil 1: Pıhtının oluşması. (Kaynak: “Introduction à l'étude de l'hémostase et de la thrombose” - B. Boneu, J-P. Cazenave - 1997) Damar yaralanması bölgesindeki kanama, ekstravasküler bir pıhtının oluşturulmasıyla durdurulur. Bir yaralanma, küçük kan damalarında geçici bir vazokonstriksiyona yol açarak kan akışını azaltır. Plateletler yaralanma bölgesinde sub-endoteliyal dokuya yapışır ve son olarak bir araya gelir. Pıhtılaşmanın başlaması, bu pıhtının dengelenmesine yardımcı olan ve kanamayı durduran fibrinin oluşmasına yol açar.  Bu adımın ardından, bir pıhtının oluşumu (pıhtılaşma), kanamanın devamını önler (ikincil Hemostaz).  Bu süreç, çeşitli plazma içeriklerinin dahil olduğu bir dizi kimyasal reaksiyondan meydana gelir. Günümüzde, 13 önemli pıhtılaşma faktörünün bu sürece dahil olduğu bilinmektedir. Bu karmaşık etkileşimler çözünebilir bir protein olan fibrinojenin çözünmez bir protein olan fibrine dönüşmesine ve böylece pıhtının çerçevesini oluşturmasına yol açar. Yara iyileşmesi son olarak açılmayı kapatır ve fibrinoliz de pıhtıyı çözer.

Pıhtılaşmada Anormallikler

Pıhtılaşma sorunları, genel bir testin (pıhtılaşma süresi), analitik bir testin (özel olarak pıhtılaşmanın farklı bileşenlerine bakılması) veya bir 'kan sayımı' (milimetre küp kan başına hemoglobin miktarı ve akyuvarların, alyuvarların ve plateletlerin sayısı) kullanılarak kanın pıhtılaşma sürecinin laboratuvarda incelenmesiyle tanılanır.  Bu testlerin bazıları, tromboz riskinin tedavisi veya azaltılması için verilen herhangi bir antikoagülan tedavisinin etkilerinin ölçülmesinde kullanılabilir. Diagnostica Stago'nun etkinliği, pıhtılaşmanın / Hemostazın ölçülmesi ve daha iyi anlaşılması için laboratuvarda kullanılan ekipmanların ve farklı test yöntemlerinin geliştirilmesini ve tasarımını kapsamaktadır.