Sonuç

Hemostaz bir dengeye benzetilebilir

Pıhtılaşma faktörleri (etkinleştiriciler) ve pıhtılaşmayı önleyici faktörler (inhibitörler: Antitrombin, Protein C, Protein S) arasındaki dikkatli bir denge, kanın akışkanlığının korunmasını sağlar. Bu dengedeki her tür bozulma bu dengeye zarar vererek aşağıdakilerden birine yol açar:
  • Tromboz: inhibitör bulunmaması durumunda bir pıhtı oluşması,
  • Kanama: Kanamaya bir faktörün eksikliği yol açabilir 
Tromboz oluşumunu izlemek için tıklayınız

Trombozun görüntülenmesi

Venöz tromboz yaygın bir hastalık olup yılda 100,000 insandan 159'unun bu hastalıktan şikayetçi olduğu tahmin edilmektedir. Damarlardaki pıhtılar en yaygın olan çeşididir, fakat önemli risk bunların ayrılarak akciğerlere kan akışını önledikleri durumlarda (pulmoner amboli) ortaya çıkar. Bu hastalık türünün ilişkili olduğu tehlike nedeniyle, antitrombotik ilaçların etkisinin incelenmesi için bir dizi deneysel model oluşturulmuştur. Aşağıdaki model sistemi, Bordeaux-Fransa'daki Eczacılık Fakültesi'nin hematoloji departmanı tarafından bir trombusun oluşumunun görüntülenmesinde kullanılmıştır.