Stago kağıt kullanımını bırakmaya devam ediyor!

Stago 2017 Nisan ayında www.stago.com sitesinde Kullanma Talimatları (IFU) platformunu resmen kullanıma açtı, böylece dünya genelindeki müşteriler günlük faaliyetleri için gereksinim duydukları reaktif talimatlarını, analiz cihazı kullanma kitaplarını ve güvenlik bilgi formlarını okuyabilecek ve indirebilecek.
Stago kağıt kullanımını bırakmaya devam ediyor!

Bu “çevre dostu” yaklaşım, doğal olarak Stago’nun reaktif ambalaj kutularına yerleştirdiği çeşitli dillerde prospektüslerin sayısını azaltarak kağıt tüketimini azaltmayı amaçlıyor,  fakat amacımız bununla sınırlı değil. Bu bilgileri dijital ortama aktararak dünya genelinde müşterilerimizin IFU platformunda daha spesifik aramalar yapmasını ve belirli bir parti için doğru reaktif kullanma talimatlarını bulmasını sağlıyor, böylece akreditasyon sürecinde gereken izlenebilirlik elde ediliyor.

2017 Eylül ayından bu yana yaklaşık 800 parti reaktif üretildi ve her birine ayrı bir kod numarası verildi. Söz konusu kod numarasını belirten bir kağıt, reaktif kutusu içine yerleştiriliyor.

Bu güne kadar bu uygulama yaklaşık yirmi ayrı reaktif (STA-NeoPTimal, STA-Liquid Fib, STA-Deficient, STA-Liatest D-Di Plus, STA-Staclot Protein C, STA-Unicalibrator, STA-Liatest Control N+P, STA-Control N+P, STA-Quali-Clot, vs.)  için yapıldı.   Bu kitler halen beş kıtada yerleşik müşterilere gönderildi, çünkü Stago halen yaklaşık 90 ülkede faaliyet gösteriyor.

Stago kağıt tüketimini azaltmaya devam ediyor ve müşteri hizmetlerini iyileştirmek için daha pek çok önlem alacak. Bu nedenle bizi izlemeye devam edin!